Obsługa firm

 

Tłumaczenia ustne

 

Dzięki profesjonalnym przekładom rozmów handlowych zapewniam najwyższy poziom komunikacji biznesowej.

Oferuję tłumaczenia: symultaniczne (kabinowe), konsekutywne (następcze), tłumaczenia liaison („zdanie po zdaniu”), tłumaczenia a vista (na podstawie tekstu pisanego) i tłumaczenia szeptane.

Gwarantuję przygotowanie merytoryczne, zdolności interpersonalne, dobrą prezencję oraz wysoką kulturę osobistą.

Tłumaczenia ustne zwykłe:

 • Tłumaczenie kongresów, konferencji i innych spotkań
 • Tłumaczenie szkoleń, spotkań handlowych, negocjacji, kursów, prezentacji
 • Obsługa językowa wizyt klientów zagranicznych w Polsce
 • Obsługa tłumaczeniowa wyjazdów zagranicznych

Tłumaczenia ustne przysięgłe:

 • Obsługa wizyt w kancelariach notarialnych

Tłumaczenia pisemne

 

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe)

Tłumaczę dokumenty:

 • Firmowe: KRS, Regon, NIP
 • Ekonomiczne: rachunki, faktury, raporty, kontrakty
 • Prawne: akty notarialne, umowy handlowe, pełnomocnictwa
 • Urzędowe: zaświadczenia, dyplomy, świadectwa
 • Samochodowe
 • Wiele innych

Tłumaczenia pisemne zwykłe (bez pieczęci i podpisu):

 • Bieżąca obsługa tłumaczeniowa korespondencji firmowej
 • Biznesowe: oferty handlowe, reklamacje, materiały handlowe i marketingowe
 • Teksty ogólne i specjalistyczne: techniczne, psychologiczne i inne

 

Rozumiem specyficzne potrzeby Klienta biznesowego i dostosowuję do niego swoje usługi – ceny, terminy i warunki płatności każdorazowo uzgadniam z Klientem.

Więcej informacji w zakładce: zlecenie.