Obsługa klientów indywidualnych

 

Tłumaczenia dla osób prywatnych najczęściej związane są z pracą za granicą, sprowadzonym samochodem, wyjazdami zagranicznymi, badaniami lekarskimi, ślubami, itp.

 

 

Tłumaczenia ustne przysięgłe

 
  • Pomoc i obsługa wizyt w kancelariach notarialnych
  • Obsługa imprez oficjalnych, ślubów i inne

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe)

 
  • Dokumenty sprowadzonego z zagranicy samochodu (dowód rejestracyjny, faktura lub umowa i inne dokumenty dotyczące pojazdów)
  • Zaświadczenia o zarobkach, o zameldowaniu, o niekaralności, o zdolności do zawarcia małżeństwa itp.
  • Akty urodzenia, ślubu, zgonu
  • Akty notarialne, wyroki i postanowienia sądowe
  • Dokumenty bankowe
  • Uprawnienia zawodowe, dyplomy, świadectwa szkolne
  • Świadectwa i badania lekarskie
  • Wiele innych

Tłumaczenia pisemne zwykłe (bez pieczęci i podpisu)

 

Ogólne: korespondencja prywatna, artykuły prasowe i wiele innych