Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe)

 

Podstawą obliczenia kosztu tłumaczenia jest tzw. strona obliczeniowa, która obejmuje 1125 znaków (razem ze spacjami) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005. Rozliczenie tłumaczenia następuje na podstawie ilości znaków w dokumencie przetłumaczonym (wg wskazania edytora tekstu MS Word). Opłatę naliczam z każdą rozpoczętą stroną.

Wystawiam rachunki, moja firma jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT.

 • Stałym Klientom w przypadku tłumaczenia dokumentów standardowych oferuję korzystne rabaty.
 • Dokumenty przyjmuję na miejscu w swoim biurze. Możliwe jest także przesłanie dokumentów drogą elektroniczną (skan z oryginału dokumentu) względnie wysłanie oryginalnych dokumentów pocztą lub pocztą kurierską. W przypadku dostarczenia dokumentu w postaci skanu, przy odbiorze tłumaczenia proszę o okazanie na miejscu oryginałów dokumentów.
 • Odbiór tłumaczenia następuje w biurze, w zależności od oczekiwań Klientów tłumaczenie może być również wysłane pocztą, kurierem względnie dostarczane do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Klienta.
 • Konkretny termin realizacji ustalam z Klientem zawsze przed przyjęciem zlecenia.
 • Wszystkie dokumenty przekazane do tłumaczenia oraz gotowe tłumaczenia są traktowane jako poufne.
 • Płatność można uregulować gotówką lub za przedpłatą na konto, a Klienci biznesowi – przelewem po otrzymaniu pocztą rachunku.

Dane do przelewu:

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Wanda Niczyporuk
ul. Czechowicka 77
43-518 Ligota

Nr konta: ING Bank Śląski
21 1050 1256 1000 0092 1739 9428

Cennik

 
 • niemiecki – polski
  od 40 zł
 • polski – niemiecki
  od 45 zł
 • Inne języki
  Wycena indywidualna