Tłumaczenia pisemne zwykłe (bez pieczęci i podpisu)

 

Strona obliczeniowa obejmuje 1500 znaków (razem ze spacjami). Rozliczenie tłumaczenia następuje na podstawie ilości znaków w dokumencie przetłumaczonym (wg wskazania edytora tekstu MS Word). Opłatę naliczam z każdą rozpoczętą stroną.

Prześlij dokument do bezpłatnej wstępnej wyceny

Wystawiam rachunki, moja firma jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT.

 • Tekst do tłumaczenia zwykłego (bez pieczęci i podpisu) można dostarczyć do mnie osobiście do biura lub przesłać pocztą elektroniczną (w postaci pliku tekstowego MS Word lub w innym formacie – skan, PDF).
 • Gotowe tłumaczenie przesyłam pocztą elektroniczną. Możliwy jest także odbiór osobisty w biurze, gdzie Klient otrzymuje tłumaczenie w postaci wydruku komputerowego.
 • Konkretny termin wykonania tłumaczenia ustalam każdorazowo z Klientem przed przyjęciem zlecenia.
 • Wszystkie dokumenty przekazane do tłumaczenia oraz gotowe tłumaczenia są traktowane jako poufne.
 • Płatność można uregulować gotówką lub za przedpłatą na konto, a Klienci biznesowi – przelewem po otrzymaniu pocztą rachunku.

Dane do przelewu:

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Wanda Niczyporuk
ul. Czechowicka 77
43-518 Ligota

Nr konta: ING Bank Śląski
21 1050 1256 1000 0092 1739 9428

Cennik

 
 • niemiecki – polski
  od 40 zł
 • polski – niemiecki
  od 45 zł
 • Inne języki
  Wycena indywidualna